Joyson Safety Systems

SPEAK UP!

Lajmërim i
rëndësishëm

Nëse dëshironi që të mbeteni anonim, do të jeni të mbrojtur nga sistemi SpeakUp. Për të siguruar më së miri anonimitetin tuaj, ndiqni hapat e më poshtëm:

Mos dorëzoni informata që mund tju identifikojnë juve, siç është emri juaj ose marëdhënia që keni me ndonjë individ që është i përmendur në raportin tuaj.

Mos dorëzoni asnjë informata që mund gjourmohen tek ju.

Sigurohuni që lidhja juaj e internetit është e sigurt (kontrolloni simbolin e bllokimit ne shfletuesin tuaj).

Megjithëse ne e respektojm anonimitetin tuaj, për tu siguruar që identititeti juaj nuk është zbuluar pa dashje ju mund ta dërgoni raportin tuaj nëpërmjet një kompjuteri tjetër (p.sh.: tablet) jasht rrjetit të Joyson Safety Systems.