Joyson Safety Systems

SPEAK UP!

Podmínky
použití

Podmínky pro používání webové stránky Joyson Safety Systems (www)

Přečtěte si pozorně následující pravidla a upozornění, nepoužívejte Web, pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami používání.

Vezměte na vědomí, že podmínky používání můžeme kdykoli změnit s okamžitou platností bez předchozího oznámení.

Duševní vlastnictví

Veškerá práva k duševnímu vlastnictví (např. Autorská práva, ochranná známka, značka a práva na design) k webové stránce jsou vyhrazena výhradně společnostem Joyson Safety Systems. Jakákoli reprodukce nebo duplikace, zveřejnění nebo změna jejího obsahu v plném rozsahu nebo v úryvcích vyžaduje předchozí souhlas skupiny, přičemž omezení a výjimky z autorských práv zůstanou v každém případě nedotčeny.

Změna obsahu

Joyson Safety Systems má právo kdykoli zcela nebo zčásti zastavit provoz webových stránek bez předchozího oznámení nebo změnit jejich obsah. To platí obdobně pro údržbu webových stránek.

Odpovědnost za používání webových stránek

Společnost Joyson Safety Systems nenese odpovědnost za žádné škody nebo ztráty způsobené používáním webových stránek nebo informací, které obsahuje, a které nelze přičíst žádné chybě ze strany společnosti Joyson Safety Systems. Používání webových stránek a informací, které obsahuje, je na vlastní odpovědnost uživatele a na jeho vlastní riziko.

Sdělení týkající se výhledových prohlášení

Informace poskytované na webových stránkách mohou obsahovat výhledová, na budoucnost zaměřená prohlášení týkající se finanční situace a obchodního úspěchu skupiny Joyson Safety Systems Group nebo jednotlivých subjektů skupiny Joyson Safety Systems Group. Uvědomte si, že taková prohlášení podléhají rizikům a nejistotám a mohou se lišit od skutečných výsledků - v závislosti na změnách v obchodním prostředí.

Reference/Odkazy

Naše webová stránka může obsahovat odkazy (hypertextové odkazy) nebo bannery, jejichž prostřednictvím můžete přistupovat na webové stránky třetích stran. Tyto webové stránky a jejich obsah nespravuje Joyson Safety Systems. Mějte prosím na paměti, že Joyson Safety Systems nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek třetích stran. Používání odkazovaných webových stránek je na vlastní riziko uživatele.

Rozhodné právo a jurisdikce

Obsah tohoto webu a vztah s uživatelem podléhají německému právu s výjimkou Úmluvy OSN o prodeji a kolizních norem podle německého mezinárodního práva soukromého. Místem příslušnosti pro všechny právní spory v souvislosti s obsahem a používáním této webové stránky je Aschaffenburg.