Joyson Safety Systems

SPEAK UP!

Notis
Penting

Sekiranya anda memilih untuk tidak dikenali, anda akan dilindungi oleh sistem SpeakUp. Untuk memastikan nama anda tidak dikenali, anda boleh mengambil langkah berikut:

Jangan kemukakan maklumat yang boleh mengenal pasti diri anda, seperti nama atau hubungan anda dengan individu yang disebut dalam laporan anda.

Jangan kemukakan maklumat yang dapat dikesan kepada anda.

Pastikan sambungan internet selamat (periksa simbol kunci di penyemak imbas anda).

Walaupun kami menghormati hak anda untuk tidak dikenali, untuk memastikan identiti anda tidak dinyatakan secara tidak sengaja, anda mungkin ingin memilih untuk menghantar laporan anda melalui komputer atau peranti lain (cth. tablet) di luar rangkaian Joyson Safety Systems.