Joyson Safety Systems

SPEAK UP!

Syarat
Penggunaan

Terma dan syarat untuk menggunakan laman web Joyson Safety Systems ini ("Laman Web")

Sila baca notis dan peraturan berikut dengan teliti dan jangan gunakan Laman Web melainkan anda bersetuju dengan terma dan syarat penggunaan.

Sila maklum bahawa terma dan syarat penggunaan boleh dipinda oleh kami pada bila-bila masa berkuatkuasa serta merta tanpa pengumuman terlebih dahulu.

Harta intelek

Semua hak harta intelek (cth. Hak cipta, cap dagang, jenama dan hak reka bentuk) ke Laman Web akan dikhaskan secara eksklusif kepada syarikat-syarikat dari Joyson Safety Systems. Sebarang pengeluaran semula atau salinan, pendedahan awam atau perubahan kandungan secara keseluruhan atau petikan memerlukan persetujuan Kumpulan terlebih dahulu sementara had dan pengecualian terhadap hak cipta tidak akan terjejas dalam setiap kes.

Pindaan kandungan

Joyson Safety Systems berhak menghentikan operasi Laman Web pada bila-bila masa, sepenuhnya atau sebahagian, tanpa sebarang pengumuman terlebih dahulu atau untuk mengubah kandungannya. Ini termasuk untuk penyelenggaraan Laman Web.

Tanggungjawab menggunakan laman web

Joyson Safety Systems tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kerugian yang berlaku akibat penggunaan Laman Web atau maklumat yang terdapat di dalamnya dan yang tidak disebabkan oleh kesalahan pihak Joyson Safety Systems. Penggunaan Laman Web dan maklumat yang terdapat di dalamnya adalah atas tanggungjawab dan risiko pengguna sendiri.

Pemberitahuan mengenai pernyataan yang berpandangan ke depan

Maklumat yang dinyatakan di Laman Web mungkin mengandungi pernyataan yang berpandangan ke depan, berorientasikan masa depan yang berkaitan dengan kedudukan kewangan dan kejayaan perniagaan Joyson Safety Systems Group atau entiti individu dari Kumpulan Joyson Safety Systems. Sila maklum bahawa pernyataan tersebut tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian dan mungkin menyimpang dari hasil sebenar - bergantung pada perubahan dalam persekitaran perniagaan.

Rujukan / Pautan

Laman web kami mungkin mengandungi rujukan dan pautan (berangkai) atau sepanduk yang membolehkan anda mengakses laman web pihak ketiga. Laman web sedemikian dan kandungannya tidak diurus tadbir oleh Joyson Safety Systems. Oleh itu, Joyson Safety Systems tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web pihak ketiga. Penggunaan laman web yang dipautkan adalah atas risiko pengguna sendiri.

Undang-undang dan bidang kuasa yang berkenaan

Kandungan Laman web ini dan hubungan pengguna harus mengikut undang-undang Jerman dengan mengecualikan Konvensyen Penjualan PBB dan peraturan konflik undang-undang di bawah undang-undang persendirian antarabangsa Jerman. Tempat bidang kuasa untuk semua pertikaian undang-undang yang berkaitan dengan kandungan dan penggunaan Laman web ini adalah Aschaffenburg.