Joyson Safety Systems

SPEAK UP!

Важно
известување

Доколку сакате да останете анонимни, ќе бидете заштитени со SpeakUp систем. За најдобро да ја осигурате Вашата безбедност, следете ги следните чекори:

Не доставувајте информации кои можат да Ве идентификуваат, како што се Вашето име или врската со било кое лице кое е споменато во Вашиот извештај.

Не доставувајте информации што можат да се проследат до Вас.

Осигурајте се дека интернет конекцијата е безбедна(проверете го симболот за заклучување кај пребарувачот).

Иако ја почитуваме Вашата анонимност, за да Ве осигураме дека Вашиот идентитет не е ненамерно откриен, можете да одберете да го поднесете Вашиот извештај преку компјутер или друг уред (пр.таблет) надвор од мрежата на Joyson Safety Systems.