Joyson Safety Systems

SPEAK UP!

Ważna
informacja

Jeśli chcesz zachować anonimowość, będziesz chroniony/-na przez system SpeakUp. Aby jak najlepiej uchronić swoją anonimowość, możesz podjąć następujące kroki:

Nie przesyłaj informacji, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu Twojej osoby, takich jak Twoje nazwisko lub rodzaj relacji z osobami wymienionymi w zgłoszeniu.

Nie podawaj jakichkolwiek informacji, które mogą wskazywać na Ciebie.

Upewnij się, że połączenie internetowe jest bezpieczne (sprawdź symbol kłódki w Twojej przeglądarce).

Mimo, iż szanujemy Twoją anonimowość, aby upewnić się, że Twoja tożsamość nie zostanie przypadkowo ujawniona, możesz zdecydować się na wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem komputera lub innego urządzenia (np. tabletu) spoza sieci Joyson Safety Systems.