Joyson Safety Systems

SPEAK UP!

Condiții
de Utilizare

Condiții de utilizare a prezentului website Joyson Safety Systems („Website-ul”)

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele notificări și reguli și nu utilizați Website-ul decât dacă sunteți de acord cu condițiile generale de utilizare.

Vă rugăm să aveți în vedere că în orice moment condițiile de utilizare pot fi modificate cu efect imediat, fără notificare prealabilă.

Proprietate intelectuală

Toate drepturile de proprietate intelectuală (de ex. drepturi de autor, mărci comerciale, drepturi asupra mărcii și desenelor) asupra Website-ului vor fi exclusiv rezervate companiilor din Joyson Safety Systems. Pentru orice reproducere sau duplicare, divulgare publică sau modificare a conținutului integral sau a fragmentelor acestuia, va fi nevoie de acordul prealabil al Grupului, în timp ce limitările și excepțiile de la drepturile de autor nu vor fi modificate.

Modificarea conținutului

Joyson Safety Systems va avea dreptul de a sista în orice moment funcționarea Website-ului, parțial sau în totalitate, cu sau fără o notificare prealabilă, sau de a aduce modificări conținutului. Acest lucru se aplică în mod similar mentenanței Website-ului.

Răspunderea pentru utilizarea Website-ului

Joyson Safety Systems nu va răspundere pentru daunele sau pierderile ce decurg din utilizarea Website-ului sau din informațiile incluse în acesta și care nu pot fi atribuite erorilor din partea Joyson Safety Systems. Utilizarea Website-ului și a informațiilor incluse în acesta se face pe proprie răspundere și pe propriul risc al utilizatorilor.

Notificări privind declarațiile anticipative

Informațiile furnizate pe Website pot conține declarații anticipative, cu privire la viitor, despre poziția financiară și succesul în afaceri al Grupului Joyson Safety Systems sau al entităților individuale ale Grupului Joyson Safety Systems. Vă rugăm să aveți în vedere că astfel de declarații se supun riscurilor și incertitudinilor și pot fi diferite de rezultatele reale - în funcție de modificările mediului de afaceri.

Referințe / Link-uri

Site-ul nostru poate conține referințe și link-uri (hyperlink-uri) sau banere cu ajutorul cărora puteți avea acces la site-uri ale terților. Astfel de site-uri și conținutul lor nu sunt administrate de Joyson Safety Systems. Așadar, vă rugăm să aveți în vedere că Joyson Safety Systems nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul site-urilor terților. Utilizarea site-urilor la care se acordă acces prin link-uri se va face pe propriul risc al utilizatorului.

Legea aplicabilă și jurisdicția

Conținutul acestui Website și relația cu utilizatorul vor fi guvernate de legea germană, cu excluderea regulilor privind conflictul de legi prevăzute de Convenția Națiunilor Unite asupra contractelor internaționale de vânzare de mărfuri și cu excluderea regulilor privind conflictul de legi prevăzute de dreptul internațional privat german. Locul jurisdicției pentru toate disputele decurgând din conținutul și utilizarea acestui Website va fi Aschaffenburg.